Kategorie

Hnojiva pro půdní substráty

Substrátů je mnoho druhů, je proto dobré vybírat hnojivo jednak určené pro substrát, a jednak pro daný druh substrátu. Některé substráty jsou předhnojené a obsahují již určité množství živin, Většinou je přidám wormhumus nebo bat guáno. To musíme zohlednit, abychom nepřehnojili. Je dobré kombinovat substrát a hnojivo téže značky.

Hnojiva do hydroponie

Jsou to hnojiva tekutá, většinou vícesložková. Koncentrace živin v zálivce je u hydroponie vyšší, než u půdního substrátu, protože ten živiny do určité míry zadržuje. Hydroponické médium nemá chemicky aktivní látky. Hnojí se většinou při každé zálivce.

Hnojiva do kokosu

I pro toto médium je lepší použít hnojiva speciálně vyvinutá.

Hnojiva foliární (na listy)

Aplikace těchto hnojiv probíhá postřikem, živiny se vstřebají přes listy. Většinou se ale jedná pouze o doplňkové živiny a ochranné přípravky.